Choď na obsah Choď na menu
 


Protest za nové slobodné školstvo

Dátum: 11.3.2011
Čas: 17:30 hod.
Miesto: Hodžovo námestie, Pred prezidentským palácom v Bratislave


V piatok 11. Marca sa uskutoční protest "Za nové slobodné školstvo", ktorý organizuje občianska iniciatíva UM!. Protest je reakciou na súčasný stav slovenského školstva a má za cieľ vyslať jasný odkaz kompetentným orgánom, že zmena tohto stavu je nevyhnutná! Požadujeme postupné zvyšovanie platov učiteľov a profesorov, požadujeme skvalitňovanie zariadenia škôl a s tým súvisiaci prílev financií do tohto sektoru, požadujeme neustále skvalitňovanie procesu výučby pre žiakov, študentov a naše deti do budúcnosti. Kvalita školstva je obrazom každej krajiny a spoločnosti ako takej, preto vyzývame vládu a ministerstvo školstva, aby s budovaním vzdelanostnej spoločnosti na Slovensku konečne začali! Ako ukázali posledné udalosti a kroky, súvisiace s plánovaným presunom financií zo vzdelávania či vedy a výskumu, je potreba tento fakt politickej moci pripomenúť nevyhnutná! Na proteste môžete vystúpiť so svojim príspevkom i Vy. Pozvánku na protest obdržia i zástupcovia ministerstva školstva a všetci poslanci NR SR.

Ako sa môžete zapojiť?


x Potvrďte podporu tejto iniciatíve spätným mailom
x Príďte na protest
x Ak máte záujem na proteste vystúpiť s príspevkom napíšte nám mail
x Vytlačte plagát v prílohe a umiestnite ho vo Vašej škole či organizácií na viditeľnom mieste
x Prečítajte výzvu na protest prostredníctvom školského rozhlasu
x Umiestnite výzvu na protest na web stránke Vašej školy alebo organizácie
x Prepošlite výzvu na protest ďalším ľuďom či organizáciam

Manifest!

Máme toho dosť! My, študenti, profesori, učitelia, rodičia, starí rodičia či občania tejto krajiny, nie sme spokojní so stavom slovenského školstva, ktoré sa už dlhší čas uberá regresívnou cestou na všetkých jeho stupňoch. Učiteľské povolanie a celkové postavenie takmer úplne strátilo rešpekt a uznanie spoločnosti, k čomu prispieva i nízke finančné ohodnotenie tejto pozície, ako i kvalita celkového stavu slovenského školstva. Na študentov sú kladené širokoobsahové nároky učiva na úkor spoločensky aplikovateľných vedomostí, rozvoja jednotlivých daností a celkového tvorivého potenciálu študentov, ako i prejavenie vlastného názoru, postoja či kritického myslenia. Často krát zastaralé učebnice a nejednotnosť v pravidlách vydávania nových učebníc, ako aj absencia konzultácie so širším spektrom odborníkov v danej oblasti, má za následok zhoršenú kvalitu týchto materiálov. Apelujeme preto za otvorenú diskusiu v tejto oblasti a podniknutie dlhodobých riešení za účasti čo najširšieho spektra učiteľov, profesorov i študentov na jednotnom kanáli! Požadujeme nové kvalitné školstvo pre nás i naše deti! Vyhlasujeme slobodu myšlienok pre slovenské školstvo!

Našim cieľom je otvoriť celospoločenskú diskusiu o stave a možných riešeniach v slovenskom školstve a to za účasti najširšieho možného spektra organizácií, zamestnancov a odborníkov v tejto oblasti, ako i širšej verejnosti.

AKCIA JE I PROTESTOM PROTI PLÁNOVANÉMU PRESUNU MILIÓNOV EUR URČENÝCH PRE VZDELÁVANIE, VEDU A VÝSKUM NA DOSTAVBU DIAĽNÍC!!! 11. MARCA 2011! NA HODŽOVOM NÁMESTÍ V BRATISLAVE O 17.30 HOD.


/Podpíšte e-petíciu proti presunu miliónov eur z fondov vyčlenených pre vzdelávanie na dostavbu diaľníc! ELEKTRONICKÁ PETÍCIA TU

 

Náhľad fotografií zo zložky Za nové slobodné školstvo!

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

V živote som o vás nepočul

(Ján Macek, 11. 3. 2011 20:50)

V živote som o vás nepočul. Nuž čo. Pekná aktivita, ale chce to podchytiť celé Slovensko a neostať len pri jednej demonštrácii.

podporujem

(jarmila n. , 10. 3. 2011 21:49)

Malý detail,

(Ivan Z, 10. 3. 2011 20:28)

O vašej iniciatíve sa dozvedám na poslednú chvíľu,
Prečo nikto neurobil event na facebooku... ?

aj ja podporujem tento protest

(Zuza Kusá, 10. 3. 2011 13:14)

Aj vďaka výskumu som si mohla plne uvedomiť, aké je slovenské školstvo a učitelia v tom nedocenené finančne aj morálne a že táto situácia sa musí zmeniť ak občianska rovnosť nemá byť prázdnym slovom

aj ja som za

(PaedDr. Janka Helešová, 7. 3. 2011 11:39)

Súhlasím s Vami v plnej miere a zároveň ďakujem, že robíte akcie aj za nás, ktorým časová zeneprázdnenosť nedovoľuje zúčastniť sa zhromaždení...

reagujem

(petra, 6. 3. 2011 15:01)

Ja podporím daný protest, pretože učím prvákov na ZŠ a je to náročná práca, ktorá je nedocenená. Reagujem na príspevok vyššie: 1. Mám 24 prvákov v triede a každý názor dieťaťa si musím vypočuť, pretože rodičia nemáju čas sa ho spýtať na jeho želania a zážitky. 2. Každá minúta, ktorú učím je drahá, pretože musím stihnúť naučiť deti písať, čítať, počítač a nielen to aj vychovávať ako sa majú správať, pretože rodičia namajú na to náladu. 3. To som ešte nepočula, aby niekto deťom zakazoval jesť.

Slobodné školstvo????

(otaznik77@azet.slk, 5. 3. 2011 21:59)

Odporúčam nepodporiť tento protest a to z viacerých dôvodov.
1. učitelia nevyučujú, ale tárajú o tom aké majú nízke platy, spomínajú na zlatých komunistov(ktorý by im tento protest potlačili obuškami), vyjadrenie postoja žiaka ak sa nezhoduje s ich názorom považujú za porušenie disciplíny
2. na hodiny chodia pravidelne neskoro a nikdy neodučia ani 45 minút
3 zakazujú jesť žiakom cez prestávku v učebniach, lebo by im potom smrdela trieda
4. tento protest podporuje aj Ján Papuga, ktorý medzi iným znižuje žiakom známky za to, že fajčia